+ Reply to Thread
Page 1 of 75 1 2 3 11 51 ... LastLast
Results 1 to 10 of 742

Thread: ASIA CD COLLECTION

 1. #1
  Senior Member PV's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  1,729
  Thanks
  1
  Thanked 50 Times in 31 Posts

  Default

  <span style="color:#FF0000">ASIA CD50: DEM SAIGON IN LASVEGAS

  01. Hay song cho tuoi Tre
  02. Toi muon - Yeu nguoi yeu doi
  03. Ao lua Ha Dong
  04. Hoang vang
  05. Chuyen ba nguoi
  06. Kim
  07. Xin con goi ten nhau
  08. Trung Vuong khung cua mua Thu
  09. LK Mua
  10. Be mac

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e4012e8015643d9c8dfc4dd10 d8ac1f92[/HIDE]

  P.S:NẾU LINK BỊ HỎNG HAY BỊ NHẦM THÌ XIN GỬI TIN NHẮN CHO MÌNH ĐỂ MÌNH FIX LẠI.
  THANKS

 2. Những thành viên thích bài này:

  Minh Nhật (02-28-2013), thanhphongbhtv (02-27-2013)

 3. #2
  Senior Member PV's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  1,729
  Thanks
  1
  Thanked 50 Times in 31 Posts

  Default

  <div align="center">ASIA CD100: DI VANG 1 LOAI HOA[/b]



  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e4012e8015643d9c853eb6081 5a6adb60[/HIDE]

  (CONTINUED !!!)
  P.S: NẾU CÓ LINK NÀO HỎNG HOẶC BỊ NHẦM THÌ XIN PM CHO MÌNH, THANKS :1: </div>

 4. #3
  Senior Member PV's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  1,729
  Thanks
  1
  Thanked 50 Times in 31 Posts

  Default

  <div align="center">ASIA CD132: SHAYLA FUNKTIFY[/b]

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e8c9e7c56ba37815f10a93c63 4adb5447[/HIDE]

  ASIA CD133: TU LUC EM DI

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcd2ca7971c 706ae13d[/HIDE]

  ASIA CD134: TRONG MAN DEM

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdd6631527 59490bd8[/HIDE]

  ASIA CD135: THE BEST OF ASIA REMIX

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdd9c5504e ebda37c2[/HIDE]

  ASIA CD136: GIO MUA VA ANH

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdc8639eb5 ee035e9b[/HIDE]

  ASIA CD137: VUNG BIEN VANG

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcd9e3b4119 372b8a64[/HIDE]

  ASIA CD138: MUA DEM TINH NHO

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdf7700f2d 42aa4302[/HIDE]

  ASIA CD139: SE HON BAO GIO HET

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcddccdf4f6 c044754b[/HIDE]

  ASIA CD140: GOI ANH

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcd9c0cf4c1 a390c2a6[/HIDE]

  ASIA CD141: DONG NHAC TRAM TU THIENG

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdd9d9843f bfd991a3[/HIDE]

  ASIA CD142: I WILL DREAM OF YOU

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcd5ee628b4 f2d227bd[/HIDE]

  ASIA CD143: TOI NHO TEN ANH

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcda46ec269 5ded4db1[/HIDE]

  ASIA CD144: CAN NHA NGOAI O

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcd2396c5d5 26f7e8b9[/HIDE]

  ASIA CD145: NUOC MAT ME TOI

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdcdf4655a c0d71611[/HIDE]

  ASIA CD146: ALL THAT I AM

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd0a38b757 0067f7cf[/HIDE]

  ASIA CD147: TRAI TIM SOI DA

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd94313297 49228497[/HIDE]

  ASIA CD148: MERRY CHRISTMAS AND CHUC MUNG NAM MOI

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd7f655db5 5ea19cb8[/HIDE]

  ASIA CD149: THE BEST OF CHINESE MELODIES 2

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd009e6257 0142047f[/HIDE]

  ASIA CD150: THA RANG ANH NOI

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcde314799b 674acc38[/HIDE]</div>

 5. Những thành viên thích bình luận này:

  thanhphongbhtv (02-27-2013)

 6. #4
  Senior Member PV's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  1,729
  Thanks
  1
  Thanked 50 Times in 31 Posts

  Default

  ASIA CD151: DUNG HOI VI SAO

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcded40e761 ddc3b4f0[/HIDE]

  ASIA CD152: No1 HITS 2CD

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd45fd5879 1c92c563[/HIDE]

  ASIA CD153: ANH CON NO EM

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd98c00688 80719dda[/HIDE]

  ASIA CD154: NHAC HOA TAU HIEN DAI

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd862e5931 29cea619[/HIDE]

  ASIA CD155: CAN GAC LUU DAY

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdf33bad14 a27bc951[/HIDE]

  ASIA CD156: MAI YEU NGUOI THOI

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd4b34a5b6 9064a8b9[/HIDE]

  ASIA CD157: NEU BIET TRUOC

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdf2353183 74aac3ba[/HIDE]

  ASIA CD158: A PART OF YOU

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdf82d49df a1270e78[/HIDE]

  ASIA CD159: THE BEST OF TRISH

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd05c52f08 150f3e27[/HIDE]

  ASIA CD160: CON GAI NHA LANH

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd07516709 08992030[/HIDE]

  ASIA CD161: NGOC LAN

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdd5a6d5a6 22a37c74[/HIDE]

  ASIA CD162: MERRY CHRISTMAS

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd30fe9e64 3460dd30[/HIDE]

  ASIA CD163: CHUYEN NGUOI CON GAI AO SEN

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd177aa777 e0fbb969[/HIDE]

  ASIA CD164: CO NHUNG CHUYEN TINH KHONG LA TRAM NAM

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd7240ee9f bc6b9199[/HIDE]

  ASIA CD165: LIEN KHUC TINH YEU 4

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd09584976 b860fb76[/HIDE]

  ASIA CD166: MAI LO HAI MINH XA NHAU

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e8c9e7c56ba37815fd6885aed fba2b1f9[/HIDE]

  ASIA CD167: CHIEU TRONG TU

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdf2049bc7 005dfbeb[/HIDE]

  ASIA CD168: WHO I AM

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd02cb45ce 28974888[/HIDE]

  ASIA CD169: GOLDEN CHÂCHCHA

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd034596f0 f7b9136c[/HIDE]

  ASIA CD170: HON MOI XA

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdbd753356 e905b045[/HIDE]

  ASIA CD171: THE BEST OF DAVU

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd8bcc8ed7 98efa0d5[/HIDE]

  ASIA CD171: YEU LAM

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd4824257d 7ce4553c[/HIDE]

  ASIA CD172: THE BEST OF TUAN NGOC

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcde5dc2414 f7daf1fa[/HIDE]

  ASIA CD173: MEMORIES OF LOVE

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdb737a7b6 d8df9d79Ơ/HIDE]

  ASIA CD174: TRISH SIREN

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd8ddda815 c8a37619[/HIDE]

  ASIA CD175: CHƯA CÓ

  ASIA CD176: TAKE ME TO YOUR HEART

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcddd039df6 1d77229e[/HIDE]

  ASIA CD177: THE BEST OF LAM NHAT TIEN

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdc45f2bbf 1074349a[/HIDE]

  ASIA CD178: WE WILL FLY AGAIN

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd8a1b3eba 5920656a[/HIDE]

  ASIA CD179: NHU ANH CAN EM

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd04fb2982 57e2faa5[/HIDE]

  ASIA CD180: GAP NHAU LAM CHI

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e8c9e7c56ba37815fafc16035 34a2c59a[/HIDE]

  ASIA CD181: EM NGHI DEN ANH

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd462cb06a 03de02b4[/HIDE]

  ASIA CD182: MONG NGUOI PHUONG XA

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd630ccb04 19580c0f[/HIDE]

  ASIA CD183: THE LAST PROMISE

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdac3ce1d3 103af740[/HIDE]


  ASIA CD184: LIEN KHUC CHIEU MUA 4

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e4012e8015643d9c8698004fa 3d92182a[/HIDE]

  ASIA CD186: NHUNG CA KHUC MUNG XUAN

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=65771643d6bac2b44012e8015643d9c8ccc6c395 0b1b9df7[/HIDE]

  ASIA CD187: THIEN DUONG DA MAT

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcda9cd30a8 c42f450d[/HIDE]

  ASIA CD188: TOP HITS 2

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdd8ec995e 68a02db7[/HIDE]

  ASIA CD189: TRAI TIM AN NAN

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd06daa15f f1fe48b3[/HIDE]

  ASIA CD190: NHO EM CHIEU NAY

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd4075d708 759a4b13[/HIDE]

  ASIA CD191: CHUC MUNG TUOI ME

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcde2caa2df 1af734be[/HIDE]

  ASIA CD192: TINH CHA

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd71971714 9ec4d424[/HIDE]

  ASIA CD194: ASIA REMIX 2

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdee95d6ac fc614990[/HIDE]

  ASIA CD195: LIEN KHUC CHINESE

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd1d52f985 2289c004[/HIDE]

  ASIA CD196: MAU NHIEM TINH YEU

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdba0802f0 446de566[/HIDE]

  ASIA CD197: LIEN KHUC THANH PHO BUON

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd709b32d5 e2ec771d[/HIDE]

  ASIA CD198: LANG THANG DUOI MUA

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd70025a3a 671a02bb[/HIDE]

  ASIA CD199: NHUNG NGAY THANG KHONG TEN

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdad59baba 8db4b124[/HIDE]

  ASIA CD200: WAITING FOR YOU

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd1fd21e7d 04408338[/HIDE]

 7. Những thành viên thích bình luận này:

  thanhphongbhtv (02-27-2013)

 8. #5
  Senior Member PV's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  1,729
  Thanks
  1
  Thanked 50 Times in 31 Posts

  Default

  <div align="center">
  ASIA CD201: TINH KHUC THE GIOI

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd68352d1f dff3e263[/HIDE]

  ASIA CD202: THE BEST OF TRISH 2

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdf375693b 1431e6e8[/HIDE]

  ASIA CD203: DOI THONG HAI MO

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd70256e27 25291a97[/HIDE]

  ASIA CD204: LIEN KHUC TRAI TIM

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd1d7043a0 d4f2690c[/HIDE]

  ASIA CD205: DAU CHAN CUA BIEN

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdef49da99 0e008648[/HIDE]

  ASIA CD206: TRAI TIM DAI KHO

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd64dc7317 f2a3a72b[/HIDE]

  ASIA CD207: BABY I WOULD

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcda32cd089 c60aeaee[/HIDE]

  ASIA CD248: MONEY MONEY



  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcda4804e18 33cba989[/HIDE]

  ASIA CD249: ANH CON YEU EM

  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdbcc923f1 bcb13e01[/HIDE]

  ASIA CD250 KE O MIEN XA



  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842dd5a101cf914073b42c02643a cd758413[/HIDE]

  </div>

 9. #6
  Senior Member PV's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  1,729
  Thanks
  1
  Thanked 50 Times in 31 Posts

  Default

  ASIA CD252 GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN[/b]



  DOWNLOAD
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842dd5a101cf914073b484f6e613 3b08fd0b[/HIDE]

 10. #7
  Senior Member PV's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  1,729
  Thanks
  1
  Thanked 50 Times in 31 Posts

  Default

  research........

 11. #8
  Junior Member just-love's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Posts
  9
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  OMG, vô vàng cảm ơn YEHNHK43 & PV. Thật là tuyệt vời, nhưng ước gì được xem luôn xem luôn back cover để có thể burn ra cho mình một cd. Thành thật cảm ơn rất nhiều, rất nhiều.

 12. #9
  Member dungmxlk's Avatar
  Join Date
  Apr 2005
  Location
  Thanh Hoa
  Posts
  88
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Ui giời, nhiều đĩa của asia quá. Thanks bác nhiều.

 13. #10
  Junior Member phongnpt's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  7
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Post



  [ Hidden part. View original post. ][/b]
  THANKS

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts