Search:

Type: Posts; User: dakto

Page 1 of 5 1 2 3 4

Search: Search took 0.02 seconds.

 1. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Hiện mình chưa có tờ nhạc để đối chứng.

  Hiện mình chưa có tờ nhạc để đối chứng.
 2. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Dù hoa lạc lối

  http://farm6.staticflickr.com/5472/12432028285_1d5f8982d1_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7319/12432022135_323d9d536a_o.gif

  http://farm3.staticflickr.com/2863/12432019565_318ba8af59_o.gif
  ...
 3. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Thương về miền đất lạnh

  http://farm6.staticflickr.com/5482/12334398093_87529a38f2_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3828/12334688634_a319e44847_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7452/12334387843_8762853f89_o.gif
  ...
 4. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Xuân về nhớ tết năm nay

  http://farm4.staticflickr.com/3764/11883359943_e25da66021_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3824/11883357863_1803d72394_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3674/11883512144_b44e3d0624_o.gif
  ...
 5. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Nhạc khúc mừng xuân

  http://farm4.staticflickr.com/3666/11831054045_77d73a6bb3_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7432/11831052675_fa6ffa3fd4_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7450/11831045605_17e0e37aec_o.gif
  ...
 6. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Mừng nắng xuân về là lời khác của bài Nếu anh về...

  Mừng nắng xuân về là lời khác của bài Nếu anh về lúc trước mình có đăng.
 7. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Điệp khúc mùa xuân

  http://farm4.staticflickr.com/3683/11857079704_fec5057f69_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7327/11856934723_81082b5d49_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3741/11856941933_b89d29a3ee_o.gif
  ...
 8. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Mùa xuân đầu tiên

  http://farm8.staticflickr.com/7358/11801207376_6d585c02a4_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3679/11800853214_b5cb0542e9_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3790/11800699623_4be1a18f14_o.gif
  ...
 9. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Anh cho em mùa xuân

  http://farm6.staticflickr.com/5485/11800786023_21f9acd7dd_o.gif

  http://farm6.staticflickr.com/5523/11800947484_e400f95dd1_o.gif

  http://farm6.staticflickr.com/5542/11800527375_91e2440f9e_o.gif
  ...
 10. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Đón xuân

  http://farm8.staticflickr.com/7432/11723736975_4b59b2097b_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7445/11724118804_dc97749382_o.gif

  http://farm6.staticflickr.com/5517/11723726695_7a55b09670_o.gif
  ...
 11. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Loài hoa không vỡ

  http://farm3.staticflickr.com/2864/11422190343_3632914721_o.gif

  http://farm3.staticflickr.com/2867/11422187493_a01e5d7a8a_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3714/11422050716_bdd5930ef9_o.gif
  ...
 12. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Về dưới mái nhà

  http://farm8.staticflickr.com/7375/11220312646_cab79ff55d_o.jpg

  http://farm6.staticflickr.com/5481/11220408313_0d78ffdd98_o.jpg

  http://farm6.staticflickr.com/5520/11220294615_701b4430bc_o.jpg
  ...
 13. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Thương về cố đô

  http://farm6.staticflickr.com/5539/11049506585_4e2145e93f_o.jpg

  http://farm4.staticflickr.com/3721/11049674423_e4cc31ac38_o.jpg

  http://farm4.staticflickr.com/3702/11049673733_4f49e61bc8_o.jpg
  ...
 14. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Làm gì có, nếu có mình đã đăng hồi Tết rồi.

  Làm gì có, nếu có mình đã đăng hồi Tết rồi.
 15. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Hận Tha La đã có người đăng rồi, 2 bài kia mình...

  Hận Tha La đã có người đăng rồi, 2 bài kia mình cũng không có.
 16. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Chuyện một chiếc cầu đã gãy

  http://farm4.staticflickr.com/3752/10919644133_0f18481bbd_o.gif

  http://farm3.staticflickr.com/2819/10919344535_5138299ded_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3748/10919342015_15532c0af2_o.gif
  ...
 17. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Hoa trắng thôi cài trên áo tím

  http://farm4.staticflickr.com/3700/10880827555_3bd27c668c_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7373/10880826185_99d12452af_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3711/10880859176_11a5314964_o.gif
  ...
 18. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Bài này mình không có.

  Bài này mình không có.
 19. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Những ngày xưa thân ái

  http://farm3.staticflickr.com/2839/10817212103_c68ed09d69_o.gif

  http://farm3.staticflickr.com/2868/10817071174_ae9115ffcc_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7438/10817069224_20faa07ec9_o.gif
  ...
 20. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Những bản nhạc của 2 nhạc sỹ này mình không có...

  Những bản nhạc của 2 nhạc sỹ này mình không có nhiều.
 21. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Hận tình

  http://farm4.staticflickr.com/3781/10722481535_38294c482d_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7300/10722568474_3a90d473f9_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3808/10722566384_e99199cafb_o.gif
  ...
 22. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Thương về quán trọ

  http://farm8.staticflickr.com/7458/10307829723_732f7d352e_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7400/10307619914_08c187e8ef_o.gif

  http://farm6.staticflickr.com/5479/10307669825_f9b03d5c26_o.gif
  ...
 23. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Hờn anh giận em

  http://farm8.staticflickr.com/7373/10307588885_9405233667_o.gif

  http://farm3.staticflickr.com/2816/10307742503_a2a107d2fd_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7440/10307585355_6c358546fc_o.gif
  ...
 24. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Chiều thương đô thị

  http://farm4.staticflickr.com/3814/10097775603_195a8c0076_o.gif

  http://farm8.staticflickr.com/7364/10097714155_87a4789eb8_o.gif

  http://farm4.staticflickr.com/3686/10097746006_2d3a9d8862_o.gif
  ...
 25. Thread: Nhạc tờ

  by dakto
  Replies
  1,043
  Views
  196,772

  Sticky: Hai trái tim vàng mình có đăng ở những trang...

  Hai trái tim vàng mình có đăng ở những trang trước.
Results 1 to 25 of 120
Page 1 of 5 1 2 3 4