PDA

View Full Version : bài hát: cánh thư bằng hữule vinh phung
07-01-2005, 05:15 PM
chào các bạn:
bạn nào biét dược bài hát này thì hãy poll vào cho mình nghen hoặc các bạn có biết bài hát này nàm ở trang wep nào thì giới thiệu cho mònh nghen.
mình xin cảm ơn các bạn nhiêu.
mình hân hạnh làm quen với tất cả các bạn.
chúc các bạn may mắn
chào thân ái.

NVOL.
07-01-2005, 06:27 PM
Cánh thư bằng hữu - Trường Vũ

Download (http://www.webspace-kostenlos.com/phoipha/TruongVu-CanhThuBangHuu.wma)

<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=http://www.webspace-kostenlos.com/phoipha/TruongVu-CanhThuBangHuu.wma align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="true">