PDA

View Full Version : Album: Hạ Buồnyeuemngandoi27
06-02-2005, 01:10 PM
1.Bo pho len rung (http://www.freewebtown.com/phuongdiemhanh/01-Track%201-Phuong%20Diem%20Hanh.mp3)
2.Buong vao dem (http://www.freewebtown.com/phuongdiemhanh/02-Track%202-Phuong%20Diem%20Hanh.mp3)
3.Chi co hai dua minh thoi nhe (http://www.freewebtown.com/phuongdiemhanh/03-Track%203-Phuong%20Diem%20Hanh.mp3)
4.Do tinh lo chuyen (http://www.freewebtown.com/phuongdiemhanh/04-Track%204-Phuong%20Diem%20Hanh.mp3)
5.Ha buon (http://www.freewebtown.com/phuongdiemhanh/05-Track%205-Phuong%20Diem%20Hanh.mp3)
6.Tam su cua em (http://www.freewebtown.com/phuongdiemhanh1/06-Track%206-Phuong%20Diem%20Hanh.mp3)
7.Thu tim la vang (http://www.freewebtown.com/phuongdiemhanh1/07-Track%207-Phuong%20Diem%20Hanh.mp3)
8.Tinh hau phuong (http://www.freewebtown.com/phuongdiemhanh1/08-Track%208-Phuong%20Diem%20Hanh.mp3)
9.Trang tan tren he pho (http://www.freewebtown.com/phuongdiemhanh1/09-Track%209-Phuong%20Diem%20Hanh.mp3)
10.Tu khi vang anh (http://www.freewebtown.com/phuongdiemhanh1/10-Track%2010-Phuong%20Diem%20Hanh.mp3)

Quoc Vuong
06-02-2005, 09:02 PM
chà nhiều bài hay quá, cám ơn bác yeuemngandoi nhiều . :3:

yeuemngandoi27
06-02-2005, 10:53 PM
May là vẫn còn download được. Yeuem cứ lo link bị die. Cái thằng freehost này cũng hay bị cảm cúm lắm :18:

haminhthien
05-31-2008, 01:48 AM
Lâu quá đường link die rồi, bác làm lại giùm cám ơn.