PDA

View Full Version : Hide ip 3.50hoangtung
11-22-2007, 10:09 PM
<div align="center">
Hide IP Platinum 3.50


Hide IP Platinum searches for HIGH anonymous proxy server and makes you complete invisible to any websites you are surfing
- Protect you from any website that wants to monitor your reading interests and spy upon you through your unique IP address - your ID in the Internet
- Avoid your personal information be used to send you spam and junk emails by many marketers and advertising agencies who having information about your interests and knowing your IP address as well as your email
- Keeping your computer away from hacker attacks by hiding your IP address as well as information about your operation system
- Ability to frequently change IP addresses increases privacy
- Enable and disable Hide IP Platinum as your wish with a single click
- Bypass the restrictions by some owners of Internet resources on users from certain countries or geographical regions
- Post on bulletin boards without displaying your real IP address
- Use with a web based mail service to send anonymous email
- Doesn&#39;t like oher services force you to pay a monthly fee for anonymous surfing. For a low one-time price, you can visit whatever web sites without anyone ever finding out
- Works with Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox in Windows 98, ME, 2000, XP, 2003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<sup>Che giấu những IP tìm kiếm (cho) phục vụ uỷ nhiệm giấu tên IP và làm bạn đầy đủ không nhìn thấy của bất kỳ websites nào bạn đang lướt nó
- Bảo vệ bạn từ bất kỳ website nào mà muốn theo dõi ,đọc những sự quan tâm và gián điệp ở trên bạn thông qua địa chỉ IP duy nhất (của) các bạn trong Internet
- Tránh thông tin cá nhân (của) các bạn đang được dùng để gửi spam và những email rác thải bởi những hãng quảng cáo mà có thông tin về IP các bạn và và vào email của các bạn .
- Việc giữ máy tính (của) các bạn khỏi tránh khỏi người đào bới tấn công bởi việc che giấu địa chỉ IP cũng như hệ thống thông tin về thao tác của các bạn </sup></div>

http://www.mediafire.com/?65tywmumoxs

Khá lý thú khi đổi IP khi đơ từ Megau :4: . Chúc Đơ nhạc zìa nghe vui vẻ .
-

cantho
11-30-2007, 08:10 AM
Cái Hide Ip này cũng khìn khìn lắm. Lúc thì hide được, lúc thì ko. Điển hình tớ thử với trang voanews.com, đổi cả chục lần vẫn chưa vào được.