PDA

View Full Version : ASIA CD COLLECTIONPages : [1] 2 3

PV
11-13-2007, 04:17 PM
<span style="color:#FF0000">ASIA CD50: DEM SAIGON IN LASVEGAS

01. Hay song cho tuoi Tre
02. Toi muon - Yeu nguoi yeu doi
03. Ao lua Ha Dong
04. Hoang vang
05. Chuyen ba nguoi
06. Kim
07. Xin con goi ten nhau
08. Trung Vuong khung cua mua Thu
09. LK Mua
10. Be mac

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e4012e8015643d9c8dfc4dd10 d8ac1f92

P.S:NẾU LINK BỊ HỎNG HAY BỊ NHẦM THÌ XIN GỬI TIN NHẮN CHO MÌNH ĐỂ MÌNH FIX LẠI.
THANKS

PV
11-13-2007, 04:18 PM
<div align="center">ASIA CD100: DI VANG 1 LOAI HOA[/b]

http://img227.imageshack.us/img227/9126/asiacd100backzg8.jpg

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e4012e8015643d9c853eb6081 5a6adb60

(CONTINUED !!!)
P.S: NẾU CÓ LINK NÀO HỎNG HOẶC BỊ NHẦM THÌ XIN PM CHO MÌNH, THANKS :1: </div>

PV
11-13-2007, 04:20 PM
<div align="center">ASIA CD132: SHAYLA FUNKTIFY[/b]

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e8c9e7c56ba37815f10a93c63 4adb5447

ASIA CD133: TU LUC EM DI

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcd2ca7971c 706ae13d

ASIA CD134: TRONG MAN DEM

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdd6631527 59490bd8

ASIA CD135: THE BEST OF ASIA REMIX

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdd9c5504e ebda37c2

ASIA CD136: GIO MUA VA ANH

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdc8639eb5 ee035e9b

ASIA CD137: VUNG BIEN VANG

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcd9e3b4119 372b8a64

ASIA CD138: MUA DEM TINH NHO

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdf7700f2d 42aa4302

ASIA CD139: SE HON BAO GIO HET

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcddccdf4f6 c044754b

ASIA CD140: GOI ANH

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcd9c0cf4c1 a390c2a6

ASIA CD141: DONG NHAC TRAM TU THIENG

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdd9d9843f bfd991a3

ASIA CD142: I WILL DREAM OF YOU

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcd5ee628b4 f2d227bd

ASIA CD143: TOI NHO TEN ANH

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcda46ec269 5ded4db1

ASIA CD144: CAN NHA NGOAI O

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcd2396c5d5 26f7e8b9

ASIA CD145: NUOC MAT ME TOI

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e7069484bded33bcdcdf4655a c0d71611

ASIA CD146: ALL THAT I AM

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd0a38b757 0067f7cf

ASIA CD147: TRAI TIM SOI DA

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd94313297 49228497

ASIA CD148: MERRY CHRISTMAS AND CHUC MUNG NAM MOI

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd7f655db5 5ea19cb8

ASIA CD149: THE BEST OF CHINESE MELODIES 2

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd009e6257 0142047f

ASIA CD150: THA RANG ANH NOI

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcde314799b 674acc38</div>

PV
11-13-2007, 04:20 PM
ASIA CD151: DUNG HOI VI SAO

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcded40e761 ddc3b4f0

ASIA CD152: No1 HITS 2CD

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd45fd5879 1c92c563

ASIA CD153: ANH CON NO EM

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd98c00688 80719dda

ASIA CD154: NHAC HOA TAU HIEN DAI

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd862e5931 29cea619

ASIA CD155: CAN GAC LUU DAY

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdf33bad14 a27bc951

ASIA CD156: MAI YEU NGUOI THOI

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd4b34a5b6 9064a8b9

ASIA CD157: NEU BIET TRUOC

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdf2353183 74aac3ba

ASIA CD158: A PART OF YOU

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdf82d49df a1270e78

ASIA CD159: THE BEST OF TRISH

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd05c52f08 150f3e27

ASIA CD160: CON GAI NHA LANH

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd07516709 08992030

ASIA CD161: NGOC LAN

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdd5a6d5a6 22a37c74

ASIA CD162: MERRY CHRISTMAS

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd30fe9e64 3460dd30

ASIA CD163: CHUYEN NGUOI CON GAI AO SEN

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd177aa777 e0fbb969

ASIA CD164: CO NHUNG CHUYEN TINH KHONG LA TRAM NAM

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd7240ee9f bc6b9199

ASIA CD165: LIEN KHUC TINH YEU 4

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd09584976 b860fb76

ASIA CD166: MAI LO HAI MINH XA NHAU

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e8c9e7c56ba37815fd6885aed fba2b1f9

ASIA CD167: CHIEU TRONG TU

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdf2049bc7 005dfbeb

ASIA CD168: WHO I AM

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd02cb45ce 28974888

ASIA CD169: GOLDEN CHÂCHCHA

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd034596f0 f7b9136c

ASIA CD170: HON MOI XA

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdbd753356 e905b045

ASIA CD171: THE BEST OF DAVU

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd8bcc8ed7 98efa0d5

ASIA CD171: YEU LAM

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd4824257d 7ce4553c

ASIA CD172: THE BEST OF TUAN NGOC

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcde5dc2414 f7daf1fa

ASIA CD173: MEMORIES OF LOVE

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdb737a7b6 d8df9d79Ơ/HIDE]

ASIA CD174: TRISH SIREN

DOWNLOAD
[HIDE]http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd8ddda815 c8a37619

ASIA CD175: CHƯA CÓ

ASIA CD176: TAKE ME TO YOUR HEART

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcddd039df6 1d77229e

ASIA CD177: THE BEST OF LAM NHAT TIEN

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdc45f2bbf 1074349a

ASIA CD178: WE WILL FLY AGAIN

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd8a1b3eba 5920656a

ASIA CD179: NHU ANH CAN EM

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd04fb2982 57e2faa5

ASIA CD180: GAP NHAU LAM CHI

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e8c9e7c56ba37815fafc16035 34a2c59a

ASIA CD181: EM NGHI DEN ANH

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd462cb06a 03de02b4

ASIA CD182: MONG NGUOI PHUONG XA

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd630ccb04 19580c0f

ASIA CD183: THE LAST PROMISE

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdac3ce1d3 103af740


ASIA CD184: LIEN KHUC CHIEU MUA 4

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=e2f788de305e9f0e4012e8015643d9c8698004fa 3d92182a

ASIA CD186: NHUNG CA KHUC MUNG XUAN

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=65771643d6bac2b44012e8015643d9c8ccc6c395 0b1b9df7

ASIA CD187: THIEN DUONG DA MAT

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcda9cd30a8 c42f450d

ASIA CD188: TOP HITS 2

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdd8ec995e 68a02db7

ASIA CD189: TRAI TIM AN NAN

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd06daa15f f1fe48b3

ASIA CD190: NHO EM CHIEU NAY

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd4075d708 759a4b13

ASIA CD191: CHUC MUNG TUOI ME

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcde2caa2df 1af734be

ASIA CD192: TINH CHA

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd71971714 9ec4d424

ASIA CD194: ASIA REMIX 2

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdee95d6ac fc614990

ASIA CD195: LIEN KHUC CHINESE

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd1d52f985 2289c004

ASIA CD196: MAU NHIEM TINH YEU

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdba0802f0 446de566

ASIA CD197: LIEN KHUC THANH PHO BUON

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd709b32d5 e2ec771d

ASIA CD198: LANG THANG DUOI MUA

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd70025a3a 671a02bb

ASIA CD199: NHUNG NGAY THANG KHONG TEN

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdad59baba 8db4b124

ASIA CD200: WAITING FOR YOU

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd1fd21e7d 04408338

PV
11-13-2007, 04:21 PM
<div align="center">
ASIA CD201: TINH KHUC THE GIOI

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd68352d1f dff3e263

ASIA CD202: THE BEST OF TRISH 2

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdf375693b 1431e6e8

ASIA CD203: DOI THONG HAI MO

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd70256e27 25291a97

ASIA CD204: LIEN KHUC TRAI TIM

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd1d7043a0 d4f2690c

ASIA CD205: DAU CHAN CUA BIEN

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdef49da99 0e008648

ASIA CD206: TRAI TIM DAI KHO

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcd64dc7317 f2a3a72b

ASIA CD207: BABY I WOULD

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcda32cd089 c60aeaee

ASIA CD248: MONEY MONEY

http://img337.imageshack.us/img337/1241/backek2.jpg

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcda4804e18 33cba989

ASIA CD249: ANH CON YEU EM

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842d7069484bded33bcdbcc923f1 bcb13e01

ASIA CD250 KE O MIEN XA

http://img329.imageshack.us/img329/6428/asiacd250backcv9.jpg

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842dd5a101cf914073b42c02643a cd758413

</div>

PV
11-13-2007, 04:23 PM
ASIA CD252 GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN[/b]

http://img529.imageshack.us/img529/8994/asiacd252backde1.jpg

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba2f090ee33842dd5a101cf914073b484f6e613 3b08fd0b

PV
11-13-2007, 04:39 PM
research........

just-love
11-13-2007, 09:45 PM
OMG, vô vàng cảm ơn YEHNHK43 & PV. Thật là tuyệt vời, nhưng ước gì được xem luôn xem luôn back cover để có thể burn ra cho mình một cd. Thành thật cảm ơn rất nhiều, rất nhiều.

dungmxlk
11-13-2007, 11:56 PM
Ui giời, nhiều đĩa của asia quá. Thanks bác nhiều.

phongnpt
11-14-2007, 05:58 AM
http://phoipha.info/yenhk/ASIA_CD/Asia_CD29_Da_Vu_Rumba_Cha_Cha_Cha_Bebop/asia-29.JPG

[ Hidden part. View original post. ][/b]
THANKS

phamconguudam
11-14-2007, 07:45 AM
thank

son_vq121
11-14-2007, 07:48 AM
Cám ơn nhiều!

dotran
11-14-2007, 07:58 AM
cam on nhieu.hay lam

son_vq121
11-14-2007, 09:02 AM
[Cám ơn nhiều!

nkgedadknr
11-14-2007, 09:24 AM
thns bro nao ñaõ pót

cuc_cu_chuoi
11-14-2007, 09:56 AM
Lâu lắm khg vào đây rồi! khg biết có gì mới khg?
Thử coi cái xem!

benau
11-14-2007, 11:44 AM
Tuyển tập các CD của trung tâm Asia
direct download dễ dàng
upload by yenhkhttp://phoipha.info/yenhk/ASIA_CD/Asia_CD01_Da_Vu/Asia1_front.jpg

[ Hidden part. View original post. ][/b]

khanhcl2310
11-14-2007, 12:37 PM
đúng là môt bộ sưu tập khổng lồ

fsmm
11-14-2007, 12:44 PM
thanks

kegangster
11-14-2007, 01:28 PM
Tuyển tập các CD của trung tâm Asia
direct download dễ dàng
upload by yenhkhttp://phoipha.info/yenhk/ASIA_CD/Asia_CD01_Da_Vu/Asia1_front.jpg

[ Hidden part. View original post. ][/b]
okei!

lunglu55
11-14-2007, 04:34 PM
xin cảm ơn anh em đã chia sẻ

mummy0410
11-14-2007, 09:01 PM
ờ ờ, cảm ơn nhé....

mummy0410
11-14-2007, 09:05 PM
có đĩa CD Christmas nào hay hay không thì upload lên cho mình luôn nhé
sắp đến Noel rùi.

motdoitimnhau
11-14-2007, 09:56 PM
thank u

HAIBALA
11-14-2007, 10:00 PM
không biết có bài mình thích không

nguyentiendat_bka
11-14-2007, 11:30 PM
ô hay nhỉ sao ở đây lại có asia nữa àh , em xin với

anhcute
11-15-2007, 01:40 AM
he he, sao không thấy link dơn vậy ta?Phải trả lời trước khi thấy hả?

thanh88
11-15-2007, 11:59 AM
thanks

babydqd
11-16-2007, 06:33 PM
thanks

de de
11-16-2007, 09:44 PM
thank

TINH_DOIVN
11-16-2007, 10:42 PM
Đã move lên trang đầu (trang 1) của topic này :3:

congio
11-17-2007, 09:59 AM
cam on nha anh ban

phucdat
11-17-2007, 12:49 PM
cam on cac ban rat nhieu!

thientrang
11-17-2007, 12:53 PM
thanhyou for sending

như khuê
11-17-2007, 01:20 PM
Thank you verymuch !

codohue75
11-17-2007, 02:03 PM
Cám ơn cho mình với nhé

longhongkong
11-17-2007, 02:32 PM
http://phoipha.info/yenhk/ASIA_CD/Asia_CD13_Nhac_Tuyen_Top_Hit/Asia%2013%20-%20Front.jpg

[ Hidden part. View original post. ][/b]
hay quá

NHP
11-17-2007, 04:24 PM
thanks

TINH_DOIVN
11-17-2007, 05:05 PM
Đã move lên trang đầu của topic này, bà con lên trang đầu để theo dõi. thanks :1:

thaihung
11-17-2007, 05:06 PM
Cảm ơn các Bạn đã chia sẽ! Cảm ơn rất nhiều!...

tv_dk
11-17-2007, 05:13 PM
Cảm ơn Yenhk43 đả bỏ công sưu tập và chia sẻ tuyển tập asia này
tv_dk khánh vào coi ké cái asia 073 hen

duvn2000
11-17-2007, 05:26 PM
Co phai ban da chuyen cac CD AISA sang dia chi moi?

TINH_DOIVN
11-17-2007, 06:09 PM
Cảm ơn Yenhk43 đả bỏ công sưu tập và chia sẻ tuyển tập asia này
tv_dk khánh vào coi ké cái asia 073 hen[/b]

kekeke, you&#39;re welcome dude :99:Co phai ban da chuyen cac CD AISA sang dia chi moi?[/b]

Xin lỗi, bây giờ link vẫn như cũ, hôm trước nhầm chút xíu :99:

BETYTY
11-17-2007, 08:13 PM
Ola la hôm nay tui mới biết có kho nhạc mà tôi rất nghiện này Thansk you so so much

boy_handsome_89
11-17-2007, 10:56 PM
em tra loi sao hem dc nho`

sweetvietguy81
11-18-2007, 11:18 AM
Thanks, dang tìm mấy bài hòa tấu nhạc vàng hôm nay mới thấy

TINH_DOIVN
11-18-2007, 12:57 PM
Đã move lên trang đầu cua topic này, bà con lên trang đầu để theo dõi. thanks

mongthuong
11-19-2007, 07:04 AM
Cám ơn các ace đã up nhạc

Dungcd6
11-19-2007, 09:02 AM
Tuyển tập các CD của trung tâm Asia
direct download dễ dàng
upload by yenhkhttp://phoipha.info/yenhk/ASIA_CD/Asia_CD01_Da_Vu/Asia1_front.jpg

[ Hidden part. View original post. ][/b]
Tôi cảm ơn bạn. Trước đây hình như toô đã vào rồi, nhưng không phải ở đây

kh04
11-20-2007, 05:30 PM
Thank U

atulaxd
11-21-2007, 03:03 PM
CHO MINH CHUNG VUI VOI CHU ! NGOI CHAN WA MUON NGHE MAY BAI CUC CU

HAIAU31307
11-21-2007, 09:13 PM
Tuyển tập các CD của trung tâm Asia
direct download dễ dàng
upload by yenhkhttp://phoipha.info/yenhk/ASIA_CD/Asia_CD01_Da_Vu/Asia1_front.jpg

[ Hidden part. View original post. ][/b]
THANK

nknguyen
11-21-2007, 11:55 PM
thanks

Hỏa thần
11-22-2007, 02:09 AM
thank bạn nhé

lhv1983
11-22-2007, 10:42 AM
Đây phải chị gái của Cẩm ly phải không vậy

chodomqt
11-22-2007, 12:22 PM
Cám ơn các Bác nhiều! Ôi, nhạc, nhạc, toàn nhạc....! :sail:

duongbaho
11-22-2007, 06:13 PM
thank

tuan110
11-23-2007, 08:53 AM
cai gì đây

solomon
11-23-2007, 11:31 AM
Tớ thích ASIA lắm, cảm ơn bác PV nhiều

duylangtu
11-24-2007, 08:19 PM
thanks 4 shared

Kilo
11-24-2007, 09:29 PM
Cảm ơn bác phoi và yenhk43 nhiều !

namphuonght
11-24-2007, 10:09 PM
Mình được bóc tem.Cảm ơn nhiều lắm!!!

denhia
11-24-2007, 11:06 PM
http://phoipha.info/yenhk/ASIA_CD/Asia_CD38_ThanhLam%202_Saxo_tuyet_voi/Asia%20CD%2038%20-%20Thanh%20Lam%202%20-%20Saxo%20tuyet%20voi2.JPG

[ Hidden part. View original post. ][/b]
thanks

PV
11-24-2007, 11:42 PM
Tạm thời đóng lại, do chuyển host nên hết download được

PV
11-28-2007, 12:10 AM
Link đã sống lại

Mở lại topic

thonghien
11-28-2007, 02:04 PM
thanks a lot .

TINH_DOIVN
11-28-2007, 09:38 PM
Link đã sống lại

Mở lại topic[/b]

Cảm ơn Admin nhìu nhìu :99:

son_vq121
11-28-2007, 10:28 PM
Thank you!

guest2
11-29-2007, 09:36 AM
thanks

Minh khue
11-30-2007, 11:58 AM
mình thích nhất là Asia 36 & 50

dungvan
12-02-2007, 10:52 PM
thanks nhiu nhe........

minhtam80
12-03-2007, 05:50 AM
Thanks ban

huongoasis
12-03-2007, 10:38 AM
cảm ơn bạn, để xem link còn down đc ko nhé, hic

vtgvhai
12-03-2007, 03:07 PM
Tuyển tập các CD của trung tâm Asia
direct download dễ dàng
upload by yenhkhttp://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD01_Da_Vu/Asia1.jpg

[ Hidden part. View original post. ][/b]
Thank !

youmakemewanna
12-03-2007, 03:43 PM
nice cam on thanks alot for this

phult
12-03-2007, 06:15 PM
Để xem nào bao nhiêu bài đây ^^ !!!

TINH_DOIVN
12-03-2007, 08:43 PM
ĐÃ MOVE LÊN TRANG ĐẦU CỦA TOPIC NÀY :1:

goldmusic
12-03-2007, 09:02 PM
reply roi ma

vevoivo
12-03-2007, 10:28 PM
Tuyển tập các CD của trung tâm Asia
direct download dễ dàng
upload by yenhkhttp://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD01_Da_Vu/Asia1.jpg

[ Hidden part. View original post. ][/b]
vho mình xem với

manhducyh
12-04-2007, 11:38 AM
LIKSY
t. View original post. ]
[/quote]

lostprince
12-04-2007, 01:13 PM
thankssssssssssss

lostprince
12-04-2007, 01:28 PM
qua&#39; hay, xin gui den ban loi cam on chan thanh` nhat&#39;

ledinh330
12-04-2007, 04:33 PM
Cám Ơn Nhiều

huyvespa
12-05-2007, 10:58 AM
Cám ơn bạn rất rất nhiều...!!!

qdung203
12-05-2007, 01:03 PM
thanh youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

qdung203
12-05-2007, 02:52 PM
thanh youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

huyenbi
12-05-2007, 03:43 PM
Thank a lot

bientinhyeu_ct4
12-05-2007, 06:41 PM
cho em xin thanks

thangdo
12-06-2007, 12:41 PM
thanks , hìictape này :D:D:D:D:D:D::Đ:D::D:D:D:D:D:D:

chuyentinhhoatrang
12-06-2007, 01:14 PM
thank you for share

huyenbi
12-06-2007, 11:48 PM
Thank you

huyhuongan
12-06-2007, 11:49 PM
chao nha !!! hay

neovn
12-06-2007, 11:53 PM
thx 4 sharing ^.^

dung_t
12-07-2007, 04:04 AM
thanks

dung_t
12-07-2007, 04:05 AM
thanks

ngayve_h
12-09-2007, 06:53 PM
that la tuyet voi
minh dang tim nghe nhung album nay do ca mat
hihi cam on nguoi dang rat nhiu nhiu

cunghe
12-10-2007, 01:24 PM
<div class='quotetop'>QUOTE (PV @ Nov 13 2007, 04:18 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=65666)</div>
http://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD02_Da_Vu/Asia2.jpg
http://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD02_Da_Vu/[/b]
cam on bac

TINH_DOIVN
12-11-2007, 10:49 PM
ASIA CD140 đã up xong, bà con mại zdô :99:

emilyqn
12-13-2007, 12:23 AM
thanks

emilyqn
12-13-2007, 04:27 AM
<div class='quotetop'>QUOTE (PV @ Nov 13 2007, 04:17 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=65664)</div>
Tuyển tập các CD của trung tâm Asia
direct download dễ dàng
upload by yenhkhttp://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD01_Da_Vu/Asia1.jpg

http://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD01_Da_Vu/
[/b]
Dơnload bang cach nao vay co ban nao chi dum minh duoc ko?

QuanBalme
12-14-2007, 06:34 PM
Một kho nhạc khổng lồ, thật không biết nói gì hơn 2 từ " Cám ơn".

TINH_DOIVN
12-19-2007, 10:45 PM
EDITTING ...

coolguy
12-20-2007, 02:25 AM
thanks nhieu

quangdumuc
12-20-2007, 08:32 PM
<div class='quotetop'>QUOTE (phult @ Dec 3 2007, 06:15 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=67671)</div>
Để xem nào bao nhiêu bài đây ^^ !!![/b]
thanhs

fotech
12-22-2007, 04:13 AM
<div class='quotetop'>QUOTE (DuMucMusic @ Dec 20 2007, 08:32 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=69621)</div>
<div class='quotetop'>QUOTE (phult @ Dec 3 2007, 06:15 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=67671)
Để xem nào bao nhiêu bài đây ^^ !!![/b]
thanhs
[/b][/quote]
Cảm ơn!

yeunhacvang89
12-22-2007, 01:11 PM
thanks...ban nhieu lam

winhn
12-22-2007, 04:04 PM
Thankiu for sharingggggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!! !!!!11

quangnhutbaohan
12-22-2007, 08:45 PM
Thanks

daituan
12-24-2007, 07:04 AM
thanks ban nhieu lam

hieule
12-24-2007, 08:57 AM
oh, thanks nhiều...

white_star
12-24-2007, 11:48 PM
thanks for sharing :40:

thuctruong
12-25-2007, 12:40 AM
cam on may cai cd nay nhieu nhe

daohoatac
12-25-2007, 09:46 PM
Cam on rat nhieu. Mong nhan duoc nhieu bai hat nua cua Asia

thuctruong
12-26-2007, 06:46 AM
cam on nhieu da ung ho nhieu cd ada he :4: :4: :4:

baby_nhoc3906
12-27-2007, 01:03 AM
cam on ban rat nhieu...nhac cua ban rat tuyet

hungmam
12-27-2007, 08:16 AM
Xin cảm ơn nha

dinh3991
12-27-2007, 10:46 AM
Cam on rat nhieu.Minh da tim cac dia nhac nay lau lam roi.

hieule
12-27-2007, 04:35 PM
thanks again...

dinh3991
12-27-2007, 06:08 PM
thanks a lot.

dinh3991
12-27-2007, 06:11 PM
links bi sao roi, ko down duoc.

blue_2007
12-28-2007, 12:39 PM
thank

ledinh330
12-29-2007, 10:38 AM
cám ơn bác nhiều

blue_2007
12-29-2007, 12:33 PM
thankS.

tuanintel
12-30-2007, 11:39 AM
<div class='quotetop'>QUOTE (ngayve_h @ Dec 9 2007, 06:53 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=68499)</div>
that la tuyet voi
minh dang tim nghe nhung album nay do ca mat
hihi cam on nguoi dang rat nhiu nhiu[/b]

doithua
12-30-2007, 03:32 PM
cảm ơn nhé

tui
12-30-2007, 04:47 PM
thanks

dominhviet
12-30-2007, 04:47 PM
thks alot

tui
12-30-2007, 05:09 PM
sao ko down duoc cai nao het

vokhuyet
12-31-2007, 12:21 PM
thank nhiều

thuctruong
01-02-2008, 08:25 AM
nhac hay qua thanks u

azdinbu
01-03-2008, 12:26 AM
Ban oi,luc dau vao thi co hinh bia CD sao lan sao khong thay nua? Ma cai line nhac khi paste vao trinh duyet (FF & IE7) thi no bao loi.Chi minh vai chieu voi. thank. :22:

Thangbuoi
01-03-2008, 10:56 AM
Cảm ơn bạn nhiều

aye129
01-03-2008, 02:39 PM
nghe thu xem nao

VietGirl
01-04-2008, 08:09 AM
cam on!

itanium7000
01-04-2008, 09:30 AM
Cả hai tuần nay không thể nào download được từ server yenhk.nvol.info! :2: :2: :2:

TINH_DOIVN
01-04-2008, 11:33 AM
<div class='quotetop'>QUOTE (itanium7000 @ Jan 4 2008, 09:30 AM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=71207)</div>
Cả hai tuần nay không thể nào download được từ server yenhk.nvol.info! :2: :2: :2:[/b]

hì hì, các host đó giờ đang bị quá tải, việc fix lại thì chắc đang còn dài dài, nhưng mình sẽ cố nhanh nhất có thể :99:

deez nutz
01-05-2008, 05:45 PM
thanks for this great collection of cds

BLAHN
01-06-2008, 12:31 AM
<div class='quotetop'>QUOTE (yenhk43 @ Jan 4 2008, 11:33 AM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=71215)</div>
<div class='quotetop'>QUOTE (itanium7000 @ Jan 4 2008, 09:30 AM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=71207)
Cả hai tuần nay không thể nào download được từ server yenhk.nvol.info! :2: :2: :2:[/b]

hì hì, các host đó giờ đang bị quá tải, việc fix lại thì chắc đang còn dài dài, nhưng mình sẽ cố nhanh nhất có thể :99:
[/b][/quote]

hichic fix nhanh nhanh lên nhé :( tks nhiều! ngồi nhìn ko mà ko ko load được ;(

lovergurl
01-06-2008, 02:01 AM
thankssssssssss

thuongtiec
01-14-2008, 04:32 AM
thanks

gaoi
01-14-2008, 08:08 AM
thankSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

hoa`ng thi tho*
01-15-2008, 04:57 PM
sao mấy cái link phía trên tịt hết cả vậy đồng chí ?

muics
01-26-2008, 08:40 PM
Thanks!

haicu
01-28-2008, 04:18 PM
cam on ban nhieu

luckyboy1703
01-29-2008, 10:32 PM
hay wa, thanks cac ban nhieu nha

minhhuong
01-30-2008, 08:38 AM
Cám ơn bạn đã share!

Quay đầu là bờ
01-30-2008, 08:47 AM
xin lỗi hình như link die rồi,mình dơn wài hok dc

maichi
01-30-2008, 09:35 PM
cám ơn bạn nhiều ^^, mong là hcất lượng nhạc cao ^^

TINH_DOIVN
02-01-2008, 11:33 AM
<div class='quotetop'>QUOTE (Quay đầu là bờ @ Jan 30 2008, 08:47 AM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=71969)</div>
xin lỗi hình như link die rồi,mình dơn wài hok dc[/b]

HI HI, LINK DIE LÂU RÙI, MỚI LÀM XONG BỘ SƯU TẦM XUÂN, NÊN GIỜ MỚI BẮT ĐẦU LÀM LẠI BỘ CD CỦA ASIA :27:

nhovequeme
02-01-2008, 10:40 PM
QM load cũng hông được. hic...hic ...
Năm mới sắp đến ,QM chúc bác ..và gia đình an bình may mắn và thật nhiều hạnh phúc .
Chúc bác nhiều sức khỏe sớm hoàn thành ..bộ Asia cho QM load ké ...hihihi

dickwithann
02-03-2008, 02:49 PM
thank you. minh tim lau roi.

TINH_DOIVN
02-11-2008, 06:06 PM
LINK ĐANG FIX, ACE CÓ THỂ THEO LINK NÀY ĐỂ DOWNLOAD DẦN DẦN.
<div class='quotetop'>QUOTE </div>
http://www.quannhacvang.com/forum/index.ph...t=30#entry66226 (http://www.quannhacvang.com/forum/index.php?showtopic=7203&st=30#entry66226)[/b]
CÁC CD MỚI GẦN ĐÂY THÌ LINK VẪN BÌNH THƯỜNG, NÓI CHUNG CÁI NÀO CÓ HÌNH KÈM THEO THÌ OK
CHÚC BÀ CON ENJOY :99:

haicu
02-20-2008, 09:48 AM
Cam on ban nhieu nha, minh tim cac cd nay lau ma chua gap

vuhung8080
02-20-2008, 11:24 AM
thank you

vinauyenmi
02-20-2008, 07:24 PM
cam on ban rat nhieu!!!

issac2050
02-21-2008, 11:36 PM
cam~ on nhieu lam, nhac hay wa

TINH_DOIVN
03-14-2008, 06:11 PM
HIỆN NAY ĐÃ REUPLOAD ĐẾN ASIA CD61 ROÀI, AI CÓ NHU CẦU THÌ XIN MỜI DOWNLOAD NGAY :1:

buontanthu
03-15-2008, 11:46 PM
<div class='quotetop'>QUOTE (PV @ Nov 13 2007, 04:37 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=65709)</div>
http://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD37_New_Wave/asia%2037.JPG

http://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD37_New_Wave/[/b]
thanks

TINH_DOIVN
03-20-2008, 02:31 PM
<div class='quotetop'>QUOTE (buontanthu @ Mar 15 2008, 11:46 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=73832)</div>
<div class='quotetop'>QUOTE (PV @ Nov 13 2007, 04:37 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=65709)
http://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD37_New_Wave/asia%2037.JPG
http://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD37_New_Wave/[/b]
thanks
[/b][/quote]

CÁC LINK TỪ HOST NVOL.INFO DIE LÂU RÙI CÒN ĐÂU???? :9:
BẠN THEO LINK NÀY NÈ. HIỆN MÌNH ĐÃ UPLOAD ĐẾN CD101.
<div class='quotetop'>QUOTE </div>
http://www.quannhacvang.com/forum/index.ph...t=30#entry66226 (http://www.quannhacvang.com/forum/index.php?showtopic=7203&st=30#entry66226)[/b]
ENJOY !!!

luv24h
03-21-2008, 07:43 PM
Thx for sharing :D

gio_biencuong_1975
03-24-2008, 10:41 PM
<div class='quotetop'>QUOTE (PV @ Nov 13 2007, 04:26 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=65681)</div>
http://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD13_TuanVu_Thientrang(new)/AsiaCD013.jpg

http://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD13_TuanVu_Thientrang(new)/[/b]cam on ban

mrroit
03-26-2008, 12:26 AM
hay wa, tuyet voi

quynh_123
03-26-2008, 08:04 PM
Thank

le tu anh
03-29-2008, 10:36 AM
alo, cam on bac nhe

son_vq121
03-29-2008, 11:13 PM
Thanks!

le minh
03-30-2008, 03:18 AM
thanks

omely
04-01-2008, 07:23 AM
cảm ơn

thanhbinh2510
04-01-2008, 02:12 PM
thankssssssssssssssssssssss

thanhbinh2510
04-01-2008, 02:27 PM
thankssssssssssssssssssssss

haiastro
04-05-2008, 09:52 AM
xin cam on tat ca moi nguoi da gui nhac. hy vong la ve sau co nhieu nhac hay hon nua.

kegangster
04-05-2008, 12:46 PM
cám ơn nhìu!

levanvien
04-05-2008, 03:19 PM
Cảm ơn nhìu nhưng mà http://yenhk.nvol.info die thì phải , mình không thể nào down trên này được chỉ làm được mấy album là link medifire thôi .

1311976
04-05-2008, 06:54 PM
xin cảm ơn bạn nhiều lắm .

TINH_DOIVN
04-07-2008, 06:13 PM
<div class='quotetop'>QUOTE (DKT @ Apr 5 2008, 03:19 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=74798)</div>
Cảm ơn nhìu nhưng mà http://yenhk.nvol.info die thì phải , mình không thể nào down trên này được chỉ làm được mấy album là link medifire thôi .[/b]

đúng roài đó bạn ơi. các link từ host cũ nvol die hết nên mình đang khắc phục dần dần qua mediafire link==>hiện nay chỉ các file với link mediafire là ok

maybienap
04-10-2008, 03:03 PM
Xin chân thành cảm ơn đại ca đã up nhưng CD thật hay
Chúc vui

dhpaul
04-11-2008, 10:32 AM
Nhiều đĩa hay quá, mình cảm ơn.

vanchung
04-14-2008, 11:16 PM
cam on ban nhieu

vanchung
04-14-2008, 11:17 PM
cam on ban nhieu

Ilovenhacvang
04-16-2008, 04:33 PM
All CDs that are my dream, thank you so much

chi_nhi
04-16-2008, 07:58 PM
Cảm ơn bạn nhiều. Thanks for sharing

anhntech
04-17-2008, 06:50 PM
thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

le minh
04-19-2008, 03:04 PM
cam on

le minh
04-19-2008, 03:04 PM
camon

le minh
04-19-2008, 03:14 PM
cam on

le minh
04-20-2008, 01:09 PM
hi

le minh
04-20-2008, 01:10 PM
camon

Christipho
04-20-2008, 07:04 PM
thanks

LTLenhhoxung
04-21-2008, 03:36 PM
thanks

Minh Thai
04-22-2008, 09:07 PM
Toàn Là Những Album hay. Cho Minh Load với nhé. Chúc Vui Vẽ & hạnh phúc. Cám Ơn Bạn

Minh Thai
04-22-2008, 10:09 PM
Sao mấy Link đó tải xuống không được cái nào hết

pigbooboyj
04-22-2008, 11:10 PM
minh dang tim cd Giot mua thu. Thanks alot

mxt
04-25-2008, 12:20 AM
chả down đc cái nào cả?

mxt
04-25-2008, 12:23 AM
cám ơn nhiều

mxt
04-25-2008, 12:25 AM
cám ơn nhiều

doccoloi
04-25-2008, 07:46 AM
<div class='quotetop'>QUOTE (PV @ Nov 13 2007, 04:26 PM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=65682)</div>
Asia 14

http://yenhk.nvol.info/ASIA_CD/Asia_CD14_New_Wave(not%20sure)/[/b]
thank you xin cam on

Nhut
04-28-2008, 10:29 AM
Cam on nhung bai nhac that hay cua ban

Nhut
04-28-2008, 10:32 AM
cam on ban...

Nhut
04-28-2008, 10:33 AM
Ban cho minh dơn nhac di

TINH_DOIVN
04-28-2008, 11:26 PM
<div class='quotetop'>QUOTE (Nhut @ Apr 28 2008, 10:33 AM) <{POST_SNAPBACK}> (index.php?act=findpost&pid=75655)</div>
Ban cho minh dơn nhac di[/b]
hik, có ai cấm ro đâu , kekeke
hiện đã upload đến ASIA CD140, bà con nhanh chân vào

oshin435
04-28-2008, 11:29 PM
----------------------------------------
TO: oshin435
không reply nguyên cả bài người khác như vậy
cảnh cáo bạn lần 1

oshin435
04-28-2008, 11:31 PM
thanks

lili06
04-28-2008, 11:53 PM
cam on ban nhieu nhe

rhythm8866
04-29-2008, 08:57 AM
Thanks, nhạc hay quá.

Nhut
04-29-2008, 05:31 PM
Cam on ban,nhung bai nhac that la hay

thanhbinh2510
05-01-2008, 09:58 AM
thanks!!!!!!!!!!!!

TINH_DOIVN
05-01-2008, 11:28 PM
upto ASIA CD152 đã xong, bà con nhanh chân vào ngay nha

nsw
05-02-2008, 10:24 AM
thank you tô much

anhlinhlmct
05-03-2008, 10:30 PM
không biết nói gì hơn, wá hay

haminhthien
05-04-2008, 11:37 AM
Bữa tiệc nhiều món quá, chọn lựa cũng lâu nữa. Cám ơn nhiều lắm lắm.

Pegasus luna
05-04-2008, 01:53 PM
thanhks very much.....

--------------------------------------
Lần sau đừng quote nguyên xi như vậy bạn nha

trungchinh
05-04-2008, 03:31 PM
tks bạn nhạc hay lắm

ancrayzy
05-04-2008, 04:56 PM
great........ :4:

kissme
05-06-2008, 04:06 PM
Minh thật khâm phục bạn quá! Mình nhìn thấy mà muốn xỉu luôn! dù sao đi nữa cũng xin chân thành cảm ơn bạn da up nhạc lên cho bọn mình thưởng thức! Chuc Bạn sức khỏe và hành phúc nhe!

namanh2
05-12-2008, 04:32 PM
Xin cam on nhieu!

vkh2006
05-12-2008, 06:23 PM
nhiều cd hay lắm.cảm ơn!

kissme
05-12-2008, 10:17 PM
cảm ơn bạn rất nhiều!

TINH_DOIVN
05-14-2008, 08:49 PM
đã reupload đến CD180, bà con vào nhanh nào :1:

codohue75
05-15-2008, 11:12 AM
Cám ơn bạn nhiều

tuongluarsc
05-16-2008, 10:01 AM
cảm ơn bác nhìu

dvtruc
05-17-2008, 02:16 PM
Thank you very much for sharing

tuantinh85
05-18-2008, 10:51 PM
cam on nhieu nha minh thich lam

khoahh
05-19-2008, 08:15 AM
thanks !

khoahh
05-19-2008, 08:15 AM
thanks !

tieuphong_78
05-21-2008, 02:57 PM
cám ơn bạn rất nhiều, hi vọng sẽ download được

nhoc_trung_ga
05-21-2008, 11:02 PM
Tks bạn nha...có nhiều album rất hay

TINH_DOIVN
05-22-2008, 12:28 AM
ASIA CD200 đã reup xong, bà con nhanh chân nha :3:

anhbayxi
05-23-2008, 12:43 PM
Cảm ơn nhiều nhiều vì tinh thần chia sẻ cho mọi người nha

vodanh117
05-26-2008, 07:22 AM
thank

flute
05-26-2008, 10:07 PM
cám ơn nhìu nha

bienvaem
05-27-2008, 11:03 PM
CAM ON

votainhan
05-28-2008, 10:11 PM
CÁM ƠN BẠN NHIỀU

langduking
05-29-2008, 09:08 PM
Cam on nhieu nhieu

TINH_DOIVN
05-30-2008, 08:07 PM
reupload xong đến CD224 roài bà con vào nhanh
thanks :1:

hypertrophy
05-31-2008, 11:02 AM
thank you very much for these albums.

nightingale
05-31-2008, 04:18 PM
Cam on ban, :)

hong thuy
05-31-2008, 07:05 PM
CÁM O8N NHA .HAY QUÁ LUÔN

dienphuong
06-01-2008, 08:41 AM
Thank a lot

vanchiendo
06-02-2008, 04:25 PM
cảm ơn rất nhiều. thanks

clblaptrinhweb.com
06-03-2008, 02:59 AM
cám ơn nhiều

fantomast2
06-03-2008, 01:06 PM
thnks 4 share

TINH_DOIVN
06-03-2008, 10:14 PM
đã reupload xong xuôi, bà con vào nhanh không link die
thanks

hieutechnology
06-05-2008, 12:04 AM
đúng là bộ sưu tập vĩ đại

annihilator8683
06-05-2008, 04:21 PM
What a fuckin incredibly huge collection!

Respect!

over &amp; over
06-06-2008, 01:44 PM
link mega hay rapishare vay ban?

cu_to
06-06-2008, 01:51 PM
Tuyet voi! cam on nhiu!

luffym
06-06-2008, 11:03 PM
thanks!

vuongbaodang
06-07-2008, 07:09 AM
thanks

thanhbinh2510
06-08-2008, 08:31 PM
Thank! Nhung down kho wa.

khtn2006
06-09-2008, 08:53 PM
sưu tầm dữ quá!!!!cảm ơn bạn nhiều nha!!!! :3: :3: :3: :1: :1: :1: :1: :1:

khoahh
06-10-2008, 02:24 PM
thanks