PDA

View Full Version : tôi đưa nhạc wma, mp3 lên wedsite cua tôi được kô cái này copyright.NguyenNgocHoang
10-10-2007, 12:28 PM
làm sao copyright nhạc kô bị kiện

cantho
10-12-2007, 09:13 AM
Đã up nhạc thì tất nhiên là vi phạm bản quyền nhưng chúng ta sử dụng với tư cách cá nhân chứ có phải vì mục đích thương mại đâu chứ. Tất nhiên điều đó tùy bạn thôi. Bây giờ luật bản quyền nghiêm lắm.