PDA

View Full Version : liu liutngan
05-11-2005, 04:31 PM
Tại sao có nước Áo mà ko có nước quần vậy hả? vô lý quá phải ko , trả lời được đi ăn chè ha

xuongrong
05-11-2005, 07:18 PM
Đáp án có liên quan đến việc nhìn thấy 1 nước ở châu Mỹ phải ko tngan ? ( Nói vậy đủ biết rồi hé ...)