PDA

View Full Version : Cổ nhạcnhomientay
07-23-2007, 09:39 PM
Hí,
Bác phòi làm ơn cho NMT xin cái room cổ nhạc đi.
Nhạc cổ, nhạc dân ca , mấy bài lý rất hay, nó gần gũi bình dị và đáng yêu cũng như nhạc Vàng :sail: :sail: :9:

toiyeunhacvn
07-23-2007, 11:27 PM
phòi phu nhân đòi thì đến là cung trăng phòi lão gia còn lấy về, huống chi là mấy cái lẻ tẻ đó. Cứ réo tiếng là đc. :4:

nhomientay
07-23-2007, 11:58 PM
Hùm, Tây đố ai đưa NMT lên tới Cung Trăng, Tây xin lấy làm chồng :sail: :sail: :sail: :18:

PV
07-24-2007, 12:07 AM
Đưa xuống dưới cung trăng thì được chứ không đưa lên tới cung trăng được
Ra suối nhòm xuống xem trăng ở đâu thì nhảy xuống


http://www.nhacvangonline.info/forum/index.php?showforum=30

toiyeunhacvn
07-24-2007, 12:30 AM
<div class='quotetop'>Trch dẫn(nhomientay @ Jul 23 2007, 12:58 PM) 55891</div>

Hùm, Tây đố ai đưa NMT lên tới Cung Trăng, Tây xin lấy làm chồng :sail: :sail: :sail: :18:
[/b]
Để về nhà đóng phi thuyền rồi... 10 năm sau rước NMT lên cung trăng thăm chú cuội. :57:

nhomientay
07-24-2007, 03:37 AM
<div class='quotetop'>Trch dẫn(toiyeunhacvn @ Jul 24 2007, 12:30 AM) 55897</div>

<div class='quotetop'>Trch dẫn(nhomientay @ Jul 23 2007, 12:58 PM) 55891

Hùm, Tây đố ai đưa NMT lên tới Cung Trăng, Tây xin lấy làm chồng :sail: :sail: :sail: :18:
[/b]
Để về nhà đóng phi thuyền rồi... 10 năm sau rước NMT lên cung trăng thăm chú cuội. :57:
[/b][/quote]
Nhưng Tây không chịu sợ phải lên trên trời :sail: :sail: :18: :18:

Quay đầu là bờ
07-24-2007, 08:40 PM
sợ gì,lên trời đc gặp ...Bồ Tát

nhomientay
07-25-2007, 01:20 AM
<div class='quotetop'>Trch dẫn(Quay đầu là bờ @ Jul 24 2007, 08:40 PM) 55945</div>

sợ gì,lên trời đc gặp ...Bồ Tát
[/b]
Ừ nhỉ, có lý, có khi gặp Phật Tổ nữa...
Nhưng hổng biết mình có cơ duyên đó không nhỉ, chỉ sợ đi "xuống dưới" :17: :17: :33:

Quay đầu là bờ
07-25-2007, 12:35 PM
tu tâm dưỡng tín thì sẽ có phúc báo,hé hé

toiyeunhacvn
07-25-2007, 09:12 PM
<div class='quotetop'>Trch dẫn(nhomientay @ Jul 23 2007, 04:37 PM) 55904</div>

<div class='quotetop'>Trch dẫn(toiyeunhacvn @ Jul 24 2007, 12:30 AM) 55897

<div class='quotetop'>Trch dẫn(nhomientay @ Jul 23 2007, 12:58 PM) 55891

Hùm, Tây đố ai đưa NMT lên tới Cung Trăng, Tây xin lấy làm chồng :sail: :sail: :sail: :18:
[/b]
Để về nhà đóng phi thuyền rồi... 10 năm sau rước NMT lên cung trăng thăm chú cuội. :57:
[/b][/quote]
Nhưng Tây không chịu sợ phải lên trên trời :sail: :sail: :18: :18:
[/b][/quote]
Lên rồi, bay vòng quỹ đạo, đáp xuống mặt trăng ở chơi 5 fút rồi về chứ có ở lun đâu mà sợ. Ở lâu Mẻo, TQ nhức mình; thả vài trái A-bomb thì chít chùm đa. :17:

toiyeunhacvn
07-25-2007, 09:12 PM
<div class='quotetop'>Trch dẫn(Quay đầu là bờ @ Jul 25 2007, 01:35 AM) 56020</div>

tu tâm dưỡng tín thì sẽ có phúc báo,hé hé
[/b]
Tui ăn hiền ở lành, kô sát sanh hủy diệt mà mua vé số hoài có thấy trúng đâu.

nhomientay
07-27-2007, 12:28 AM
<div class='quotetop'>Trch dẫn(toiyeunhacvn @ Jul 25 2007, 09:12 PM) 56068</div>

<div class='quotetop'>Trch dẫn(Quay đầu là bờ @ Jul 25 2007, 01:35 AM) 56020

tu tâm dưỡng tín thì sẽ có phúc báo,hé hé
[/b]
Tui ăn hiền ở lành, kô sát sanh hủy diệt mà mua vé số hoài có thấy trúng đâu.
[/b][/quote]
Đây gọi là nghiệp báo tiền kiếp.
Con phải nâng tu tâm, dưỡng tính, tắm gội tâm trong sạch, ý quang minh dần dần công phu tu tập lớn dần làm rúng động khắp chư thiên, con sẽ được cho trúng ...

toiyeunhacvn
07-27-2007, 12:54 AM
<div class='quotetop'>Trch dẫn(nhomientay @ Jul 26 2007, 01:28 PM) 56179</div>

<div class='quotetop'>Trch dẫn(toiyeunhacvn @ Jul 25 2007, 09:12 PM) 56068

<div class='quotetop'>Trch dẫn(Quay đầu là bờ @ Jul 25 2007, 01:35 AM) 56020

tu tâm dưỡng tín thì sẽ có phúc báo,hé hé
[/b]
Tui ăn hiền ở lành, kô sát sanh hủy diệt mà mua vé số hoài có thấy trúng đâu.
[/b][/quote]
Đây gọi là nghiệp báo tiền kiếp.
Con phải nâng tu tâm, dưỡng tính, tắm gội tâm trong sạch, ý quang minh dần dần công phu tu tập lớn dần làm rúng động khắp chư thiên, con sẽ được cho trúng ...
[/b][/quote]
Nếu tu tâm dưỡng tánh, gột rửa cho tâm trong sạch, trở thành sắc sắc, không không; thì còn quyến luyến gì trần gian mà tham lam tiền bạc, của cải. Mục đích của tu tâm là triệt tất cả tham sân hận đi. Nếu đã thấu hết nguyên lý cả sanh lão bệnh tử thì dù có vàng bạc cả kho ta cũng coi như đất bùn hôi tanh. :57:

toiyeunhacvn
07-27-2007, 01:04 AM
<div class='quotetop'>Trch dẫn(nhomientay @ Jul 24 2007, 02:20 PM) 55978</div>

<div class='quotetop'>Trch dẫn(Quay đầu là bờ @ Jul 24 2007, 08:40 PM) 55945

sợ gì,lên trời đc gặp ...Bồ Tát
[/b]
Ừ nhỉ, có lý, có khi gặp Phật Tổ nữa...
Nhưng hổng biết mình có cơ duyên đó không nhỉ, chỉ sợ đi "xuống dưới" :17: :17: :33:
[/b][/quote]
Gặp Phật Tổ, ổng giáng cho một Như Lai Chưởng là hết thấy đường về NVOL :sail: :sail: .