PDA

View Full Version : Yêu cầu: Đồi thông 2 mộ, Hoa trinh nữ,...còn nữaZenith
12-10-2004, 03:49 PM
Có người nhờ kiếm nhiều lắm, không biết trang này có đủ hết chưa? Nếu đã lỡ có rồi thì cũng cho xin cái link nhe.

Đây này: Đồi thông 2 mộ, Hoa trinh nữ, Áo em chưa mặc một lần, Nỗi buồn Châu Pha, Nỗi buồn gác trọ, Sao chưa thấy hồi âm, Viếng hồn trinh nữ (Hương Lan).

Có người yêu cầu cưc kỳ tha thiết đấy.

Mẹc xi các bác nhiều.

PS: cọp dê từ topic kia qua cho mọi người đều thấy. :4: :4: :4:

NVOL
12-10-2004, 04:57 PM
Tớ có cả, mp3 xịn, nhưng giờ chưa up được, đi học đây
Mà ai yêu cầu thế, nếu là con gái thì lôi ả lên đây làm quen cho tớ

giang_ho_quan_8
12-10-2005, 10:54 AM
ÁO EM CHUA7 MẶC MỘT LẦN:
Download (http://d36.yousendit.com/E/3J33UU0QH2E4I1O59NDEMPQFLR/aoemchuamacmotlan.wma)
HOA TRINH NỮ:
download (http://d36.yousendit.com/E/0PKSS1XOTT3BD2WQZ2B93ZTRRL/ManhQuynh_HoaTrinhNu.wma)
NỖI BUỒN CHÂU PHA:
download (http://d36.yousendit.com/F/1FKJD7PEANO740LSKQSWDLAF6W/Noi_buon_Chau_Pha_(Tuan_Vu).wma)
SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM:
download (http://d36.yousendit.com/D/2RR3QBG67MW2K07YPT9DIS7IVR/SaoChuaThayHoiAm-HoangOanh.wma)
ĐỒI THÔNG HAI MỘ:
download (http://d36.yousendit.com/D/3BXGJ1UZ71PEH0ASVQCDQX0ET8/DoiThongHaiMo-HuongLan.wma)
NỖI BUỒN GÁC TRỌ:
download (http://d18.yousendit.com/D/3A8BZCYFHK7TQ04Q82XL6JBV3J/NoiBuonGacTro-PhuongDung.wma)

CA KHÚC CÒN LẠI THI TUI CHỊU THUA.THÔNG CẢM NHA BẠN.THAY VÀO ĐÓ TUI GỬI CHO BẠN LINK VÀI CA KHÚC KHÁC NGHE CHƠI

NHỊP CẦU TRI ÂM:

download (http://d6.yousendit.com/E/2KBR5FDVZUKPB3PTM1B8RCHJ3I/ManhQuynh_NhipCauTriAm.wma)

NHẬT KÍ ĐỜI TÔI:

http://d7.yousendit.com/E/0N2SHESCM467O3G1...hatKyDoiToi.wma (http://d7.yousendit.com/E/0N2SHESCM467O3G18YL3SBV6D2/TruongVu_NhatKyDoiToi.wma)

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG:

CLICK HERE (http://d7.yousendit.com/D/2FRIO842OPKPP0GPRQLT99N5TT/Noibuonhoaphuong.wma)

NGÀY SAU SẼ RA SAO:

DOWNLOAD O DAY (http://d7.yousendit.com/E/15F0318DY61611MCCOCW6MNT5D/ngaysauserasao.wma)

CHÚC BẠN NGHE VUI VẺ

giang_ho_quan_8
12-17-2005, 10:19 AM
Hai mua mua__truong vu (http://85.17.2.4/dl/f6dff741819a6111406d6da462ad0f78/43a3833a/el7joe/Hai%20mùa%20mưa__Trường%20Vũ.wma)