PDA

View Full Version : tìm file av-i386&ids-cumul.zip để up kaperskyhan mong tu
12-27-2006, 09:48 PM
Hàn Mộng tui ở tận Hàn Mộng Sơn, thế ma cái anh virus cũng tấn công tới.
không biết ai có file av-i386&ids-cumul.zip không ?cho Hàn tui share với. Có tải nhưng không được vì out time.
có hậu tạ sau !!
cảm ơn rất nhiều !

bachly
12-28-2006, 04:06 PM
Bạn vào Google, gõ "av-i386&ids-cumul.zip" thì tìm được ngay thôi.