PDA

View Full Version : Karaokenguyen_hung
12-08-2006, 01:40 PM
Hưng thấy chúng ta nên mở thêm 1 BOX KARAOKE để cho tất cả các thành viên được hát nhĩ ?