PDA

View Full Version : Con đường xưa em đitubor
05-30-2006, 12:34 AM
http://www.zshare.net/video/con-duong-xua-em-di-wmv.html


http://i4.tinypic.com/110kdtt.jpg

abeu_tp
05-30-2006, 01:55 AM
làm ơn cho bệu xin file .dat (ghi VCD)
Tìm bài này lâu quá rồi ... hi hi

tubor
05-30-2006, 02:25 AM
OK, chờ chút nhé BEU.
Xong rồi đây : Con đường xưa em đi - 42M - file DAT .

http://www.savefile.com/files.php?fid=2013711

chickenboy0018
05-30-2006, 04:31 AM
hihi, cám ơn nhé, mình cũng chưa có, được ăn ké, sướng thế

abeu_tp
05-31-2006, 02:13 AM
trùi ... cám ơn bạn hiền