PDA

View Full Version : Bàn luận - nói chuyện ( diễn đàn)lenmangtieusau
03-07-2006, 02:27 PM
Chào bác phoipha , tôi có 1 ý kiến dành cho bác đây . Ngoài trang chủ nhacvangonline, bác nên thay chữ Diễn đàn - bàng 1 cụm từ khác . Ví dụ như - bàn luận , hoặc nói chuyện . Thực sự tôi cũng chẳng hiểu cái chữ diễn đàn Mang nghĩa gì gì . Tôi chỉ biết "Diễn đàn" nằm trong 2 câu - Diễn đàn các vấn đề xã hội ( của đài tiếng nói VN) và Diễn đàn kinh tế thế giới . "Diễn đàn" là 1 chữ rất tối nghĩa . Bác nên thay cho sớm- để sớm bổ sung thêm con người cho forum . 7-3-2006

đoc^ hanh`
03-07-2006, 03:37 PM
Bo' tay ...!

connhangheo
06-10-2006, 09:25 AM
bó tay

vohoaichi
07-14-2006, 03:13 PM
Tại sao lại fair đổi trong khi nó chẳng ảnh hưởng gì cả
Mà tai sao lại là "lên mạng tiêu sầu" bộ đằng ấy buồn lắm sao? có nỗi buồn nào ngang tựa nỗi buồn của tôi không?

connhangheo
07-16-2006, 03:01 PM
Originally posted by vohoaichi@Jul 14 2006, 03:13 PM
Tại sao lại fair đổi trong khi nó chẳng ảnh hưởng gì cả
Mà tai sao lại là "lên mạng tiêu sầu" bộ đằng ấy buồn lắm sao? có nỗi buồn nào ngang tựa nỗi buồn của tôi không?
:17: :17: :17:
chịu em luôn lúc nào cũng cho mình là người buồn nhất tronh klhi đó sự thật ngược lại hoàn toàn

vohoaichi
07-31-2006, 01:12 PM
tại sao lại nói như vậy
Nếu không thực sự buồn thì tại sao fai cho là buồn chứ