PDA

View Full Version : giup emđức dũng
02-02-2005, 01:30 PM
bác yeuemngandoi27 oi !
sao bai`mua bay trong doi` cua em lai ko nge dc nua~ vay
bac cho em nge lai di
em thich nge bai` nay` lam
giup em nhe
cam on

yeuemngandoi27
02-03-2005, 12:09 AM
Mưa bay trong đời của bác đây (hình như tác giả là Duy Khánh thì phải):

<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=http://www.freewebtown.com/yeuemngandoi27/Muabaytrongdoi-TV.wav align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="false">

Download here (http://www.freewebtown.com/yeuemngandoi27/Muabaytrongdoi-TV.wav)

Mưa Bay Trong Đời

Em, từ đâu đến em ??
đường mưa lên lối dìu theo bước đêm,
Về đâu hỡi em, ngoài kia mây gió, lá xanh rơi đầy.
Em, từ đâu đến em, có nghe trên đường dài
từng hạt mưa rơi, từng cành hoa phai,
từng làn mây trôi... bơ vơ....
đêm ! Về từng bước đêm, đèn ai lẻ loi, đàn ai vắng xa...
còn thương tiếc chi một ngày xưa đó, đã ra đi rồi...
Mưa, về bao cánh mưa,
bước ai trên đường đời,
một lời xưa đâu, một tình thâm sâu
mà trời mưa mau hỡi em....

Ơi, mây ơi, mây ơi...
gió đưa mây về... làm cơn mưa,
từng cơn mưa...
ôi, thương ai dưới mưa...
có chăng u hoài, một kiếp người còn lẻ loi ?

Em, về đâu hỡi em ???
Trời không muốn sáng, thì dù nhớ tên;
chỉ là biển đêm dù thương hay nhớ...
nhớ ai trong đời..
mây buồn mây cùng trôi..
bởi khi trong lòng người, còn nhiều thương ai,
thì còn mây bay
còn nhiều mưa bay, mưa bay.....