PDA

View Full Version : làng nước ơiiiiii ! giúp tui đi nàođức dũng
01-29-2005, 01:26 AM
mình muốn nge bài "mưa bay trong đời" cua Duy Khánh
Trường vũ thể hiện ấy mà! giúp mình với
thanks :51:

yeuemngandoi27
01-29-2005, 02:26 AM
<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=http://www.freewebtown.com/yeuemngandoi27/Muabaytrongdoi-TV.wav align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="false">

Mưa bay trong đời

Em, từ đâu đến em ??
đường mưa lên lối dìu theo bước đêm,
Về đâu hỡi em, ngoài kia mây gió, la&#39; xanh rơi đầy.
Em, từ đâu đến em , có nghe trên đường dài
từng hạt mưa rơi, từng cành hoa phai,
từng làn mây trôi ... bơ vơ ....
đêm ! Về từng bước đêm, đèn ai lẻ loi, đàn ai vắng xa ...
còn thương tiếc chi một ngày xưa đó, đã ra đi rôì...
Mưa, về bao cánh mưa ,
bước ai trên đường đời,
một lời xưa đâu, một tình thâm sâu
mà trời mưa mau hỡi em ....

Ơi, mây ơi, mây ơi ...
gió đưa mây về ... làm cơn mưa,
từng cơn mưa ...
ôi, thương ai dưới mưa ...
có chăng u hoài,, một kiếp người còn lẻ loi .

Em, về đâu hỡi em ???
Trời không muốn sáng, thì dù nhớ tên;
chỉ là biển đêm dù thương hay nhớ...
nhới ai trong đời ..
mây buồn mây cùng trôi ..
bỡi khi trong lòng người, còn nhiều thương ai ,
thì còn mây bay
còn nhiều mưa bay, mưa bay .."

yeuemngandoi27
01-29-2005, 02:31 AM
Server có vấn đề. Nếu không nghe được thì bạn có thể download ở đây:

Click here (http://www.freewebtown.com/yeuemngandoi27/Muabaytrongdoi-TV.wav)


Chúc vui vẻ!