PDA

View Full Version : Hoàng Oanh pre75 (cont)tèo
01-24-2006, 02:57 PM
http://img43.imageshack.us/img43/237/hoangoanh1du.jpg

http://www.gwebspace.de/nhacvang/Co-Doyeudau.mp3
http://www.gwebspace.de/nhacvang/MuatrenxuHue.mp3
http://www.gwebspace.de/nhacvang/NangdepmienNam.mp3
http://www.gwebspace.de/nhacvang/Neutadungquennhau.mp3
http://www.gwebspace.de/nhacvang/Ngayemhaimuoituoi.mp3
http://www.gwebspace.de/nhacvang/Nguoidadiroi.mp3
http://www.gwebspace.de/nhacvang/Nguoitinh.mp3
http://www.gwebspace.de/nhacvang/Thalaxomdao.mp3
http://www.gwebspace.de/nhacvang/Tinhtoivoinguoi.mp3
http://www.gwebspace.de/nhacvang/Vedaumaitocnguoithuong.mp3

loivedatme
01-24-2006, 05:51 PM
Cd hay, nhưng phải cẩn thận với trung tâm phát hành nhạc nầy:
vì có nhiều CD bọn nó không biết tựa bài hát và viết đại :33:
Có lúc tụi nó cho bài hát sau 75 mà nói là trước 75 !!! :33: