PDA

View Full Version : Xin Các Bạn Hãy Chờ Đợi Nhenthunderbee
01-02-2006, 05:30 AM
yousendit.com bị truc trac roi, up lên duoc nhung tai ve lai o duoc, mình thử may lan roi cũng như khong. Để khi nao tai duoc minh se tai len may dia nua ok

abeu_tp
01-02-2006, 10:58 AM
cam ơn thunderbee nhiều, nhạc của bạn hay lắm
Có gi úp nhiều nhièu CD - Giao linh + Thanh tuyền hén
Hi hi