PDA

View Full Version : CD Duy Khánh 3tubor
12-28-2005, 01:07 AM
1- Tình em biển rộng sông dài
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=1IKJKKD...KT2S32FUIDL5I0W (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=1IKJKKDIQRPKT2S32FUIDL5I0W)

2- Bao giờ em quên
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=13QBAE4...R30VEO3BWGU6JJ0 (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=13QBAE4F83TR30VEO3BWGU6JJ0)

3- Mấy nhịp cầu tre
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=0BI7G6L...1W344YT421QUA4M (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=0BI7G6LREL11W344YT421QUA4M)

4- Hỏi anh hỏi em
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=3IZDURR...6A28IQBJV9T1DKT (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=3IZDURR4NIP6A28IQBJV9T1DKT)

5- Mười năm tái ngộ
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=2HSYXF0...WX1GIQGR9XJBZIC (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=2HSYXF0U4K9WX1GIQGR9XJBZIC)

6- Quán nửa khuya
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=0N2S8FD...V1070A9B1RER7P2 (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=0N2S8FD4T7EV1070A9B1RER7P2)

7- Nén hương yêu
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=3ISO5I8...PE13HGWG4V4U5DB (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=3ISO5I8MAR2PE13HGWG4V4U5DB)

8- Giã từ vũ khí
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=3CGRWLK...IY1XAV20IGADVHE (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=3CGRWLKVDNCIY1XAV20IGADVHE)

9- Đưa em vào hạ
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=2YQMH5Q...EW07PIRX5N387LN (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=2YQMH5QKDUNEW07PIRX5N387LN)

10- Hương ca vô tận
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=1Z6FTCH...AR1O9Q7AJAHUA3V (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=1Z6FTCHTG18AR1O9Q7AJAHUA3V)

11- Cảm ơn
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=1UJX2MT...P10VM5IVHGUV5H8 (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=1UJX2MTK3UMP10VM5IVHGUV5H8)

12- Đêm bơ vơ
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=2OD87S0...HW1GHB1OQYG21C3 (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=2OD87S0K2AEHW1GHB1OQYG21C3)

13- Lòng mẹ Việt nam
http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=1HODO00...XN08LP1IGFKUAFI (http://s29.yousendit.com/d.aspx?id=1HODO00BT3WXN08LP1IGFKUAFI)

thunderbee
12-28-2005, 11:12 PM
troi oi, nhung bai hat nay ma nghe luc nua dem la tuyet voi lam, cam on ban nhieu nhen. :4:

hoangtung
12-28-2005, 11:33 PM
cảm nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

donmtv
05-04-2009, 01:43 AM
Mấy bài này rất hay ; nhưng không download được. Làm ơn giúp mình với . Cám ơn nhiều