PDA

View Full Version : Nếu chúng mình cách trở* Close *
12-09-2005, 08:46 AM
Hic em đang muốn có gấp nhạc hình bài này . Tim` hoài mà không có .Ai có cho em xin đê

<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=http://www.powow.com/dao2/Neuchungminhcachtro2.wma align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="false">

phoipha
12-09-2005, 02:00 PM
Tui chả khi nào nghe nhạc hình, cũng chả có bài nhạc hình nào hết

Bổ sung thêm vào bài này do Tuấn Vũ hát nè, hehe
Nếu Chúng Mình Cách Trở - Tuấn Vũ (http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1060&file=Tuan_Vu_-_Neu_Chung_Minh_Cach_Tro.mp3)