PDA

View Full Version : Xin ca khúc do Ngọc Hạ trình bày!TDHien59
12-05-2005, 02:22 PM
Có bạn nào có album:

- Em vẫn như ngày xưa

- Ai xuôi vạn lý

của ca sỹ Ngọc Hạ không cho tôi xin.
Cảm ơn!

phoipha
12-09-2005, 02:06 PM
Để tìm lại, nhớ là trước có nguyên cái CD Ngọc Hạ 192kbps, nhưng không hiểu sao xóa sạch trong máy rồi

phoipha
12-10-2005, 09:02 AM
Đây là bài Em Vẫn Như Ngày Xưa
Còn cái Ai Xuôi Vạn Lý chả nhớ Ngọc Hạ hát trong CD nào nữa

Em vẫn như ngày xưa - Ngọc Hạ (http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1060&file=Em_Van_Nhu_Ngay_Xua_Tran_Tien_-_Ngoc_Ha.mp3)

TDHien59
12-12-2005, 09:57 AM
Originally posted by phoipha@Dec 10 2005, 09:02 AM
Đây là bài Em Vẫn Như Ngày Xưa
Còn cái Ai Xuôi Vạn Lý chả nhớ Ngọc Hạ hát trong CD nào nữa

Em vẫn như ngày xưa - Ngọc Hạ (http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1060&file=Em_Van_Nhu_Ngay_Xua_Tran_Tien_-_Ngoc_Ha.mp3)
Hic hic, bạn phoipha, đây là hai Album của Ngọc Hạ mà.
1. Bài hát: "Em vẫn như ngày xưa" trong album: "Em vẫn như ngày xưa".
2. bài hát: "Ai xuôi vạn lý" trong album: "Ai xuôi vạn lý". Hình như album này có lần bạn gửi lên rồi thì phải.