PDA

View Full Version : Đình Vănthànhnam
11-25-2005, 10:28 AM
các bạn ai có bài này hoặc bài , "sông quê" của đình văn cho mình xin nha ! cám ơn trước

* Close *
11-29-2005, 09:15 AM
Hic. hôm nay mới coi cái topic này.

Sông quê- đình văn( sông quê 1 thôi)
<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=http://www.powow.com/dao3/Song%20que-Dinh%20van.wma align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="false">

download (http://www.powow.com/dao3/Song%20que-Dinh%20van.wma)

Hương tóc ma. non .[i]chỉ có Ngọc Sơn -Thạch Thảo thui
<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=http://www.powow.com/dao3/huongtocmanon.wma align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="false">

Download (http://www.powow.com/dao3/huongtocmanon.wma)