PDA

View Full Version : Chuyện tình người trinh nữ tên thật là Thihoa`ng thi tho*
11-13-2005, 12:12 PM
Chuyện tình người trinh nữ tên Thi
ST Hoàng Thi Thơ

<OBJECT CLASSID='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' WIDTH=200 HEIGHT=200><PARAM NAME=MOVIE VALUE=http://magpie.nghenhac.info/pmhouse/flash/ChuyenTinhNguoiTrinhNuTenThi.swf><PARAM NAME=PLAY VALUE=TRUE><PARAM NAME=LOOP VALUE=TRUE><PARAM NAME=QUALITY VALUE=HIGH><EMBED SRC=http://magpie.nghenhac.info/pmhouse/flash/ChuyenTinhNguoiTrinhNuTenThi.swf WIDTH=200 HEIGHT=200 PLAY=TRUE LOOP=TRUE QUALITY=HIGH></EMBED></OBJECT>


Thuở ấy xa xưa có một nàng, một nàng thiếu nữ .
Một đóa hoa rừng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn .
Cuộc đời hồng nhan cay và đắng, thôi thì lắm trái ngang.
Bao nhiêu trai làng yêu nàng, đi theo xin nàng tim vàng, nàng cũng không màng.
Nàng đã trót yêu, yêu một chàng một chàng nghệ sĩ.
Tình hỡi ơi tình, chàng đã có đã có gia đình.
Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng.
E sau duyên mình không thành, như bao cô nàng thất tình, nàng khóc một mình .
Thi ơi, Thi ơi Thi, Thi có biết không Thi !
Khi con tim yêu đương là sống vơi đau thương.
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn .

Nàng quyết ra đi xa làng mình người tình yêu dấu .
Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước , đã bước qua cầu .
Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao .
Đi sâu vô rừng quên tình hay đi vô rừng trốn mình .
Tình vẫn u sầu ...

Từ đó không ai , ai còn gặp, gặp nàng đâu nữa .
Chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mình .
Rồi một mùa đông , chim nhìn thấy, thấy nàng dưới góc cây .
Tương tư nhân tình khôn lường , đau thương cho tình vô cùng
Nàng chết trong rừng .....

Thi ơi, Thi ơi Thi, Thi có biết không Thi !
Khi con tim yêu đương là sống vơi đau thương.
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn .

nholam
10-03-2007, 12:47 PM
hay