PDA

View Full Version : Mua` Xuân Của MẸ* Close *
11-04-2005, 01:30 PM
Bác nao` có bản do Chế Linh or Duy Khánh thì up lên cho anh em cùng nghe va` bình lọan nha .Em chỉ giữ mỗi bản này thôi * lvdm*
<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=http://www.freehomepages.com/hatran/Truong%20Vu%20-%20Mua%20Xuan%20Cua%20Me.mp3 align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="false">
-oOo-

down load here (http://www.freehomepages.com/hatran/Truong%20Vu%20-%20Mua%20Xuan%20Cua%20Me.mp3)